Θανάσης Παπακωνσταντίνου | Τρίτη 18 Ιουλίου | ΑΕL FC Arena